ALELUJA - Radostné Velikonoce všem

05.04.2015 19:00

"Kéž radost z Kristova vzkříšení naši tmu ve světlo promění"

 
Zdravíme v tento krásný den Božího hodu velikonočního a vyprošujeme Boží milost a radost ze vzkříšeného Krista.
 
Ať se daří! :)
 
V modlitbě, Iveta a Dan+