Breaking news!!!

31.03.2015 09:40

S lítostí v srdci oznamujeme, že nás ve věku nedožitých 5 dní navždy opustila a po temných vlnách Ventanas do krunýřového Hádesu odplula naše milovaná želva Donatello. 

Již nikdy se nedovíme, jak by reagovala na nový domov, který jí byl zrovna dnes vytvořen z vanynky na prádlo, ani to, která z pochutin, které jí byly predloženy, ji zachutnala. A tak nám nezbývá než popřát jí pěkný pobyt v krunýřovém nebi a aby příště nechala alespoň dopis..